Fram till den 11 september kan du lämna inspel till den nationella stategin för miljöbalkstillsyn!

Inspelen kommer vara ett av flera underlag i myndigheternas arbete med strategin.

En samlad strategi för tillsynen enligt miljöbalken var ett av flera förslag i miljötillsynsutredningen som fick positiv respons. Efter ett förarbete 2019 har nu de centrala myndigheterna i Tillsyns- och föreskriftsrådet påbörjat arbetet med att tillsammans ta fram en strategi för miljöbalkstillsynen i Sverige. Strategin är tänkt att gälla mellan 2022-2027. Det finns åtta olika tillsynsområden och arbetsgrupper, där både kommuner och länsstyrelsen är representerade.

För mer information om strategin klicka HÄR!

Inspel kan lämnas HÄR fram till 11 september!

Publicerad:

Skriv en kommentar