Projektet om integrerat växtskydd förlängs t.o.m 31 mars.

Miljösamverkan Skånes styrgrupp har fattat beslut om förlängning av projektet med tanke på Covid 19 som vi behöver förhålla oss till.

Vi har fått indikationer på att många tillsynsbesök ställs in och bland annat LRF har gått ut med en uppmaning att vara försiktiga vid besök ute hos lantbruken och i synnerhet om de ingår i en riskgrupp.

Kommuner som redan deltar i projektet:

Ni som redan är anmälda och deltar fortsätter som vanligt och genomför tillsynsbesök, eller annan form av tillsyn t.ex. digitalt, och väljer själva hur länge ni håller på.

Kommuner som inte deltagit men önskar vara med i förlängningen:

Ni anmäler in till niklas.hansson@lansstyrelsen.se  att ni önskar delta, vem som är er kontaktperson och därmed får tillgång till det digitala inrapporteringsverktyget (Webropol) och det andra materialet för projektets tillsyn.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att höra av er!

Publicerad:

Skriv en kommentar