Vill du ingå i någon av Miljösamverkan Skånes projektarbetsgrupper 2021?

Förhoppningsvis är det en stimulerande uppgift att dela med sig av sin egen kompetens inom något av projekten till ett resultat som kan komma såväl den egna förvaltningen som andra till nytta. Anmäl dig senast den 16 oktober 2020.

Det är lärorikt och utvecklande att medverka i en arbetsgrupp och kan ses som ett led i den egna kompetensutvecklingen! Under projektets gång har vi projektarbetsmöten, digitala möten och eventuellt ett studiebesök om det passar. Mellan projektarbetsmötena kan det förekomma eget arbete. Vid mötena deltar Miljösamverkans projektledare, vilka också ansvarar för de administrativa uppgifterna till exempel minnesanteckningar. En del skrivarbete förekommer även för projektdeltagarna, till exempel sammanställning vid tillsyns- och kontrollprojekt samt arbete med den avslutande projektrapporten.

Mer information om projekten finns här!

Anmäl dig senast den 16 oktober till elin.ulander@kfsk.se eller niklas.hansson@lansstyrelsen.se

Publicerad:

Skriv en kommentar