Är du intresserad och har möjlighet att ingå i någon av projektgrupperna om ABP eller dricksvatten som startar i höst?

Hör av dig senast den 8 september!

Under hösten är det planerat att vi inom Miljösamverkan Skåne ska starta upp ett projekt om animaliska biprodukter (med syftet att  öka kunskapen om ABP för kontrollpersonal och företag, samt att göra en samlad och likvärdig kontroll i Skåne) och ett projekt för att uppdatera ”Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar”. I dagsläget är det tyvärr inte så många anmälda för att ingå i projektarbetsgrupperna. Är du intresserad och har möjlighet att ingå i någon av arbetsgrupperna så hör av dig så fort som möjligt, men senast den 8 september till någon av oss projektledare!

elin.ulander@kfsk.se eller niklas.hansson@lansstyrelsen.se

Publicerad:

Skriv en kommentar