Digital träff om våra skånska nyckeltal för miljöförvaltning

Arbetsgruppen för nyckeltal bjuder in till en digital träff den 9 september 2020 klockan 10.00 - 12.00.

Träffen vänder sig till alla inom miljöförvaltning som rapporterar eller på annat sätt arbetar med nyckeltalen. Vid träffen presenteras resultatet av den senaste rapporten tillsammans med gruppens tankar och kommentarer.

Program:

-Arbetsgruppens presentation och analys av rapporteringen för 2019
-Tillfälle för diskussion
-Processen framåt för ett lyckat och effektivt resultat
-Fördjupning i form av fokusgrupper

Anmäl dig till elin.ulander@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar