1. Material

Läsanvisning

Handläggarstödet till de kommunala tillsynsmyndigheterna består av två delar, dels projektrapporten (del 1), dels tillhörande checklista (del 2). Projektet rekommenderar att de två delarna läses efter varandra. Projektet har valt att ha en hel del handläggarstöd direkt i checklistan för att frågorna i den ska bli begripliga. Det är fritt att ladda ner checklistan och modifiera den efter eget behov.

Projektrapport/Handläggarstöd

Handläggarstöd Del 1 version 1.5

 

Checklista

MSS Spillvatten Checklista

MSS Spillvatten Checklista

 

Informationsbrev till VU

Infobrev VU spillvattennät

Infobrev VU spillvattennät

Senast uppdaterad: