Projektarbetsgrupp Kontroll av animaliska biprodukter

Följande deltar i arbetsgruppen:

Malmö Stad
Kristianstad
Osby
Hörby
Skånes Kommuner

 

Senast uppdaterad: