1. Miljösamverkan Skånes beredningsgrupp

Beredningsgruppen ska bestå av ledamöter från kommunerna (sex personer varav Malmö har en fast plats), Länsstyrelsen Skåne (två personer) samt verksamhetsledarna för Miljösamverkan Skåne. Representanterna utses av respektive organisation. Gruppen ses två till tre gånger per termin.

Kompetens inom gruppen

I gruppen ska finnas kompetens inom området för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt miljöstrategiskt arbete.

Arbetsuppgifter

  • Projektägare
  • Föreslår och avgränsar projekt och andra aktiviteter för beslut i styrgruppen
  • Bemannar projekt
  • Uppdaterar tidigare projekt
  • Bereder workshop inför uppstart av MSS verksamhetsprocess

Deltagare 2022

Länsstyrelsen Skåne Ingela Valeur
Jonas Fröjd
Kommunerna Aida Prag Östra Göinge 2022 – 2025
Bertil Bengtsson Staffanstorp 2022 – 2025
Helena Blom Lomma 2020 – 2023 VAL!
Carina Barthel Ystad-Österlenregionens miljöförbund 2020 – 2023 VAL!
NN Kommun VAL!
David Lindsjö Malmö
Verksamhetsledare Niklas Hansson Länsstyrelsen Skåne
Elin Ulander Skånes Kommuner

Senast uppdaterad: