Material

Informationsblad om E-handel med livsmedel

E-handel med livsmedel_information till företag_220926

Här finns ett informationsblad om E-handel med livsmedel som kan skickas eller delas ut till företagare, alternativt läggas på respektive kommuns hemsida. Informationsbladet är framtaget av arbetsgruppen (2022) och ger information om ansvar och om vilka uppgifter som ska finnas tillgängliga för konsumenter.  Vid behov får ni gärna komplettera informationsbladet med er kommuns logga, filen öppnas i Indesign (kontakta elin.ulander@skaneskommuner.se om ni inte har möjlighet att lägga in er logga själv). Nedan finns en kort text som kan användas om informationsbladet skickas med e-post.

Text för e-post:

Går ni i tankarna att sälja livsmedel via e-handel?

Då finns det en del saker ni som företagare behöver känna till. Till er hjälp har livsmedelsinspektörer i Skåne gemensamt tagit fram ett informationsblad som ska underlätta för er att göra rätt. Informationsbladet tar upp ert ansvar och ger generell information om vilka uppgifter som ska finnas tillgängliga för konsumenten.

Informationsbladet finns bifogat i detta e-postutskick.

Stöd för kontrollmyndigheternas arbete med företag som säljer livsmedel via E-handel

Kontroll av e-handel_till livsmedelsinspektörer_220819

Gruppen har arbetat fram ett stöd för kontrollmyndigheternas arbete med företag som säljer livsmedel via e-handel. Fokus är kontrollmetoden och inte på olika lagstiftningar. Stödet presenterades vid en digital träff den 29 september 2022. 

Utvärdering 2023

Under våren 2020 skickar projektarbetsgruppen ut en kort enkät till kommunerna, med syftet att undersöka om något i materialet behöver förändras, förtydligas etc.

Senast uppdaterad: