Kontroll av E-handel (livsmedel)

Projekttid december 2021 - november 2022

Försäljningen av livsmedel genom E-handel ökar. Konsumenterna har samma rätt till information om en produkt inför ett köp som om man skulle köpa den i en vanlig affär. Här saknas det kunskap hos konsumenten men kanske främst hos företagen. I vissa fall ser inte företagaren sig som ett livsmedelsföretag eftersom de kanske inte fysiskt lagrar produkter utan bara förmedlar produkterna. Det leder till att det troligen finns många oregistrerade livsmedelsföretag inom
E-handel. Syftet med projektet är att skapa en effektiv livsmedelskontroll med säkra och icke vilseledande livsmedel på marknaden. Genom projektet ska vi öka kunskapen om kontrollmetoden av E-handel samt bidra till en ökad medvetenhet bland  företagen.

Projektarbetsgruppen har tagit fram ett informationsblad om E-handel som kan skickas eller delas ut till företagare – du hittar informationsbladet under ”Material” i menyn till höger. Gruppen arbetar också fram ett stöd för kontrollmyndigheternas arbete med företag som säljer livsmedel via e-handel. Fokus är kontrollmetoden och inte på olika lagstiftningar. Stödet kommer att presenteras vid en digital träff senare i höst. 

Senast uppdaterad: