Föreslå projekt och aktiviteter inför 2023

För att alla ska kunna påverka och vara delaktiga i Miljösamverkan Skånes verksamhetsplanering har ni fram till den 29 oktober möjlighet att föreslå projekt och aktiviteter inför verksamhetsplanen 2023!
Använd ”MSS Mall för projektdefinition” när du lämnar dina förslag:

Här hittar du mallen

Publicerad:

Skriv en kommentar