Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövning

Projekttid februari 2018 - april 2020.

Syftet med projektet var att öka kunskapen om förebyggande av avfall hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare och därmed minska avfallsmängden. Skyldigheterna och möjligheterna i miljöbalken lyftes fram för att få genomslag i tillsyn och prövning. Även kommunens miljöstrateger och avfallsstrateger skulle få kännedom om detta styrmedel som kommunen förfogar över, genom att de ska bjudas in till utbildningsdagen i oktober 2018 som inledde projektet.

Projektbeskrivng

Projektbeskrivning avfallsförebyggande 2018-07-02

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Helsingborg
Lund
Hässleholm
Malmö/Ystad – Österlenregionens miljöförbund
Svedala
Avfall Sverige
Länsstyrelsen
Kommunförbundet Skåne

Sammanställning (att skicka till verksamhetsutövare)

Förebyggande av avfall – resultat vid tillsyn 2020

Material

MSS vägledning projekt förebyggande av avfall_maj 2020
MSS instruktion inför inspektion
MSS digital checklista projekt förebyggande av avfall_maj 2020
MSS inspirationsmaterial avfallsförebyggande – broschyr
MSS PowerPoint till inspektion avfallsförebyggande – 2019-02-03-04

Avslutande workshop tillsammans med Marla miljödialog den 3 december 2019

Inget material finns.

Uppstartsmöte den 28 februari 2019

Material från uppstartsmötet finns till höger!

Utbildning och inspirationsdag den 18 oktober 2018

2018-10-18-Inbjudan

Övrigt material från utbildningsdagen finns under ”Material från utbildningar”.

 

 

 

Senast uppdaterad: