Uppstartsmöte den 28 februari 2019

Tillsynsperioden i projektet startade med ett uppstartsmöte där materialet som projektgruppen tagit fram presenterades.

Inledning och start
PP inspektion avfallsförebyggande
Kalundborg 2019-02-28
Diskussionsfrågor 28 feb 2019
Digital checklista
Vägledning
MSS inspirationsmaterial avfallsförebyggande – broschyr
Dokumentation gruppdiskussioner uppstart den 28 februari 2019
Utvärdering av träffen

Senast uppdaterad: