Träffen för dricksvattennätverket är flyttad till den 20 maj

Eftersom vi inte fått in tillräckligt med punkter för att göra en bra dagordning flyttas träffen fram till den 20 maj klockan 09.00 - 12.00 (digital träff)

En ny inbjudan kommer att skickas till miljöförvaltningarna när det närmar sig. Skicka gärna in vad ni vill ta upp, diskutera eller berätta om så att vi kan sammanställa en givande dagordning.

Skicka din input till elin.ulander@skaneskommuner.se

Publicerad:

Skriv en kommentar