Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingår deltagare från:

Arbets- och miljömedicin
Helsingborg
Lund
Malmö
Staffanstorp
Skånes Kommuner – projektledning

Senast uppdaterad: