Projektarbetsgrupp Integrerat växtskydd

I arbetsgruppen ingår deltagare från:

Hässleholm
Malmö
Ängelholm
Lund
Länsstyrelsen Skåne (3 deltagare)
Projektledning Länsstyrelsen Skåne

Senast uppdaterad: