Nyhetsbrev från Socialstyrelsen

Maj 2021:

Detta brev fokuserar på den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (SFS 2021:363) samt förändringarna av 38 och 45 §§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) som börjar gälla 1 juli 2021.

Informationsbrev YHV 5_21

Senast uppdaterad: