Projekt: Kontroll av animaliska biprodukter

Projekttid november 2020 - december 2021

Projektbeskrivning

MSS projektbeskrivning ABP december 2020

I många kommuner är kontrollen av animaliska biprodukter (ABP) inte en prioriterad fråga och syftet med projektet var att öka kunskapen om hantering av ABP för kommunernas inspektörer och de butiker som hanterar ABP. Projektgruppen har tagit fram ett material för kontrollen, och i en gemensam kampanj från maj till och med augusti 2021 har kommunerna i Skåne utfört 56 kontroller, huvudsakligen i de stora detaljhandelskedjorna. Vid 84% av kontrollerna upptäcktes avvikelser inom områdena rutiner, förvaring, transport och handelsdokument. Förhoppningsvis kan projektet vara till hjälp för att kommunerna fortsättningsvis ska genomföra regelbundna kontroller av ABP.

Arbetsgrupp

I projektet ingick deltagare från :

Hörby
Malmö
Kristianstad
Osby
Skånes Kommuner

Projektrapport

Miljösamverkan Skåne Projektrapport ABP dec 2021

Material

Handläggarstöd

Miljösamverkan Skåne Handläggarstöd ABP dec 2021

Checklista

Miljösamverkan SKåne Checklista ABP dec 2021

Textförslag

Miljösamverkan Skåne Textförslag ABP dec 2021

 

Senast uppdaterad: