Projekt: Kontroll av animaliska biprodukter

Projektet startar hösten 2020.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hanteringen av ABP för kommunernas inspektörer och inom de butiker som hanterar ABP. Med det framtagna materialet ska det vara enkelt att genomföra kontrollerna. En samlad kontroll i Skåne ger också en likvärdig kontroll. Kontrollerna ska göras i de stora detaljhandelskedjorna som till exempel Coop, Ica, Hemköp etc. Naturligtvis kan materialet även användas för kontroll i mindre butiker, varje miljöförvaltning kan anpassa kontrollen efter sina respektive förutsättningar. Materialet som är framtaget inom projektet hittar du i menyn till höger under ”Material”.

Kontrollperioden är maj till och med augusti 2021. Vill ni delta i projektet kan ni kontakta elin.ulander@skaneskommuner.se Efter kontrollerna ska ett par frågor återrapporteras till projektarbetsgruppen. Varje deltagande kommun/miljöförbund förväntas återrapportera minst två kontroller, gärna fler.

I projektarbetsgruppen som sammanställt materialet ingår livsmedelsinspektörer från Osby, Hörby, Kristianstad och Malmö Stad.

Varmt välkomna att delta i projektet!

 

Senast uppdaterad: