Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsynsvägledning, tillsyn och viss prövning inom miljöbalksområdet och närliggande lagstiftningar

Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Målet är att samarbetet ska

  • Leda till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna
  • Ge en mer enhetlig myndighetsutövning
  • Stödja länsstyrelserna i deras roll som tillsynsvägledare och som tillsyns- och prövningsmyndigheter

Länk till Miljösamverkan Sveriges webbplats

Senast uppdaterad: