Länsstyrelsens tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Länsstyrelsen ger stöd, råd, samordnar, följer upp och utvärderar kommunernas tillsyn. Detta kallas för tillsynsvägledning.

Länsstyrelsen vägleder kommunerna i den tillsyn de gör enligt miljöbalken. Tillsynsvägledningen finns till för att tillsynen ska vara lika i hela landet, för att den ska vara effektiv och för att uppfylla miljöbalkens syfte.

Länsstyrelsen har en plan för tillsynsvägledningen. Planen gäller i tre år och ses över vid behov, men minst en gång varje år.

Länsstyrelsens Skånes webbplats för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Tillsynsvägledning för förorenade områden, EBH-portalen

Länsstyrelsen ger tillsynsvägledning enligt miljöbalken inom bland annat följande områden:

  • områdesskydd
  • strandskydd
  • vattenskydd
  • miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • enskilda avlopp
  • förorenade områden
  • kemikalier
  • avfall
  • buller
  • energi.

Senast uppdaterad: