Nu närmar sig kontrollkampanjen inom projektet om animaliska biprodukter, ABP i butiker.

Kontrollerna ska göras april – maj, anmäl dig via nedanstående länk senast den 26 mars för att delta.

Projektarbetsgruppen tar fram ett material som består av:

  • en checklista för kontroll i butik
  • ett handläggarstöd med information och kommentarer till checklistan
  • en informationsbroschyr som kan skickas ut innan kontrollerna.

Anmäl dig via länken: https://response.questback.com/kommunfrbundetskne/eum7x6hmsb

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hanteringen av ABP för kommunernas inspektörer och inom de butiker som hanterar ABP. Med det framtagna materialet ska det vara enkelt att genomföra kontrollerna. En samlad kontroll i Skåne ger också en likvärdig kontroll. Kontrollerna ska göras i de stora detaljhandelskedjorna som till exempel Coop, Ica, Hemköp etc. Naturligtvis kan materialet även användas för kontroll i mindre butiker, varje miljöförvaltning kan anpassa kontrollen efter sina respektive förutsättningar. Materialet ska skickas ut till kommunerna/miljöförbunden inom några veckor.

Efter kontrollerna ska ett par frågor återrapporteras till projektarbetsgruppen. Varje deltagande kommun/miljöförbund förväntas återrapportera minst två kontroller, gärna fler.

I projektarbetsgruppen som tar fram materialet ingår livsmedelsinspektörer från Osby, Hörby, Kristianstad och Malmö Stad.

Varmt välkomna att delta i projektet!

Publicerad:

Skriv en kommentar