Projektarbetsgrupp Hantering av massor i praktiken

Följande deltar i arbetsgruppen:

Lunds kommun
Helsingborg stad
Hörby
Landskrona stad
Kristianstad
Länsstyrelsen
Projektledning Länsstyrelsen

Senast uppdaterad: