Hälsoskyddsdag 2021

Miljösamverkan Skåne ska under hösten arrangera en Hälsoskyddsdag. För att det ska bli en bra dag som fylls med rätt innehåll behövs en planeringsgrupp.

Vi vet ännu inte om vi kan ”ses på riktigt” till hösten eller om Hälsoskyddsdagen blir digital, hur som helst behöver vi planera!

Jag räknar med två längre möten med planeringsgruppen (ca 1,5 timme per möte) för att bestämma tema och inriktning på dagen. Därefter har vi endast korta avstämningsmöten. Planeringsgruppens deltagare behövs också för att hjälpa till under arrangemanget med att till exempel välkomna och registrera deltagare, hålla i workshops, vara diskussionsledare etc.

Planeringsgruppen bör bestå av 4 -5 deltagare.

Kontakta elin.ulander@skaneskommuner.se om du vill vara med och planera en givande dag för dig själv och dina hälsoskyddskollegor i Skåne!

Publicerad:

Skriv en kommentar