Material

Material för tillsyn

MSS_Tillsyn på bassängbad_Kunskapssammanställning och praktiska tips vid tillsyn 220121

MSS_checklista badtillsyn små bad 220121

MSS_checklista badtillsyn utförlig tillsyn 220121

I menyn till höger hittar du checklistorna uppdelade områdesvis!

Övrigt material

Informationsblad att skicka till verksamhetsutövare:
Miljösamverkan Skåne Bassängbad informationsutskick juni 2021

Översikt för vad som skiljer gamla och nya allmänna råden:
MSS projekt bassängbad översikt 2021

Senast uppdaterad: