Asylboenden

Här samlas material om asylboenden, obs allt material är inte uppdaterat.

Checklistor

Checklista tillsyn asylboende 2016.Tillg_Miljösamverkan Halland
Checklista tillsyn asylboende 2016.Tillg_Miljösamverkan Halland.pdf
Checklista_migrationsboende MsvJl 2014_Miljösamverkan Jönköping

Tillsyn av asylboenden kan behövas – Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning

 Situationen i Ukraina innebär att tillströmningen av människor till Sverige är stor och många olika typer av boenden kan komma att tas i bruk. Miljöbalkens regler om hälsoskydd gäller alla asylboenden, även de som nu inrättas för att möta behovet av människor som söker tillfälligt skydd enligt EU:s s.k. massflyktsdirektiv. Kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder är ansvariga för hälsoskyddstillsynen.

För att hjälpa kommunerna i deras tillsynsarbete har vi (= Folkhälsomyndigheten) uppdaterat vår vägledning om hälsoskydd i asylboenden och samlat det mesta i en e-publikation. Vägledningarna riktar sig främst till miljö- och hälsoskyddsnämnderna men de kan också användas av Migrationsverket, leverantörer, fastighetsägare och andra som ansvarar för boenden för asylsökande.

Här nedan finns länkar till e-publikationen och övrig tillsynsvägledning om asylboenden:

Tillsynsvägledning om hälsoskydd i asylboenden (ordinarie asylboenden där människor bor länger tider, månader upp till år)

Tillsynsvägledning om akuta ankomstboenden (tillfällig vistelse i enklare boendeformer i till exempel gymnastikhallar och tält)

Mer tillsynsvägledning om asylboenden (bl.a. frågor och svar)

Seminarium med Folkhälsomyndigheten och Migrationsverket april 2016

Här finns presentationerna från dagen: Material från utbildningar – Miljösamverkan Skåne (miljosamverkanskane.se)

Senast uppdaterad: