Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till projekten "Bassängbad" och "Skönhetssalonger" 2021

Förhoppningsvis är det en stimulerande uppgift att dela med sig av sin egen kompetens inom något av projekten till ett resultat som kan komma såväl den egna förvaltningen som andra till nytta.

Det är lärorikt och utvecklande att medverka i en arbetsgrupp och kan ses som ett led i den egna kompetensutvecklingen! Under projektets gång har vi projektarbetsmöten, digitala möten och eventuellt ett studiebesök om det passar. Mellan projektarbetsmötena kan det förekomma eget arbete. Vid mötena deltar Miljösamverkans projektledare, vilka också ansvarar för de administrativa uppgifterna till exempel minnesanteckningar. En del skrivarbete förekommer även för projektdeltagarna, till exempel sammanställning vid tillsyns- och kontrollprojekt samt arbete med den avslutande projektrapporten.

Mer information om projekten finns här!

Kontakta elin.ulander@skaneskommuner.se eller niklas.hansson@lansstyrelsen.se om du vill veta mer eller anmäla dig.

Publicerad:

Skriv en kommentar