Utfasning av farliga ämnen

Projekttid 2005 -2007

Vägledning för kommunerna avseende Utfasningsprojektet

Vid redovisningen av Utfasningsrapporten den 1 februari 2007 framkom önskemål om en vägledning för hur de uppgifter som kommit in från företagen ska kunna användas.
Arbetsgruppen har tagit fram en vägledning/lathund för detta. Som bilaga till vägledningen bifogas dokumentet ”Metodbeskrivning för översiktstabell”. Denna har tagits fram av miljökontoret i Helsingborg och ger exempel på hur inkomna uppgifter kan bearbetas. Metoden bygger på Kemikalieinspektionens sk exponeringsindex

Rapporten inom projektet Utfasning av farliga ämnen är nu klar

Under hösten 2006 har ett stort antal kommuner samlat in uppgifter om användning av farliga ämnen hos skånska företag. Syftet har varit att få en bättre bild av hanteringen av utfasningsämnen och riskminskningsämnen, enligt miljömålet en Giftfri miljö, hos kommunernas tillsynsobjekt.
Allt material har nu sammanställts i rapporten Användning av särskilt farliga ämnen hos kommunala tillsynsobjekt i Skåne.

Materialet för kartläggning är klart

Arbetsgruppen för projektet har tagit fram ett material som kan användas av kommunerna för kartläggningen av farliga ämnen vid de verksamheter som kommunerna har tillsyn över. Materialet består av informationsmaterial och dokument/blanketter som kommunen kan använda i sin kartläggning. Projektet genomförs för kommunernas del maj-oktober 2006. Länsstyrelsen kommer att sammanställa resultatet i en rapport januari 2007.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Landskrona
Eslöv
Lund
Trelleborg
Helsingborg
Hässleholm
Ängelholm
Länsstyrelsen Skåne (två deltagare)

 

Senast uppdaterad: