Projekt: Små avlopp

Projektet startar hösten 2020.

Syftet med projektet är att öka kunskapen och samsynen om små avlopp upp till 25 personekvivalenter (PF) främst för kommunala inspektörer och tillsynsmyndigheterna. Projektets fokus kommer at vara tillståndsprocessen för minireningsverk inklusive efterpolering. En del av projektet blir också att ta fram informationsmaterial till verksamhetsutövarna. Projektet ska också ge mer enhetlig och effektiv prövning och tillsyn av minireningsverk mellan de skånska kommunerna samt leda till minskat läckage av näringsämnen och förbättrat hälsoskydd – samt ökad rättssäkerhet.

I menyn till höger finns materialet som tagits fram inom projektet!

Senast uppdaterad: