Reach fortsatt arbete

Projekttid 2010 - 2011

Genom projektet kommer det att klargöras vilka förändringar som behöver göras i tillsynen enligt miljöbalken, vilka skyldigheter i Reach som kommer att straffsanktioneras eller blir föremål för miljösanktionsavgifter samt vilka myndigheter som ska utöva tillsynen. Den förväntade effekten som projektet kommer att medföra blir en efterlyst kompetenshöjning hos tillsynsmyndigheternas personal, mer effektivt och professionellt utfört arbete samt bättre kunskap hos skånska företag om de nya reglerna.Malmö

Projektbeställning och projektbeskrivning

Projektbeställning Reach fortsatt arbete

Projektbeskrivning Reach fortsatt arbete

Arbetsgrupp

I projektarbetsgruppen ingick deltagare från:

Malmö (två deltagare)
Lund (två deltagare)
Trelleborg
Kristianstad
Landskrona
Hässleholm
Helsingborg (två deltagare)
Länsstyrelsen Skåne (tre deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Sammanställning av tillsynskampanjen 2011

 

 

 

 

Senast uppdaterad: