PCP i byggnader

Projekttid: 2005 -2007

Ett handläggarstöd har tagits fram inom projektet, men materialet har utgått och ersatts av en ”PCB uppdaterat material (10/11)”

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Trelleborg
Lund
Helsingborg
Eslöv
Malmö
Ängelholm
Länsstyrelsen Skåne

 

Senast uppdaterad: