1. Rapportering av nyckeltal för miljöförvaltning

Nyckeltalen ska vara rapporterade till Miljöbarometern senast den 5 mars!

Rutiner

Miljöbarometern öppnar rapporteringssystemet i början av februari och senast den 5 mars ska rapporteringen vara färdig. Därefter stängs systemet och arbetsgruppen kan påbörja en sammanställning. Observera att det inte går att rapportera in eller ändra något i efterhand. Rapporteringen redovisas i ett dokument som skickas till miljöförvaltningarna/miljöförbunden inför en workshop som arrangeras i början på hösten.

Rapporteringen av nyckeltal görs direkt i Miljöbarometern

Klicka på länken för att rapportera Miljösamverkan Skåne – Miljöbarometern (miljobarometern.se)

Lösenord

Varje miljöförvaltning har sitt specifika användarnamn och lösenord. Dessa kan användas av flera personer på förvaltningen. För att får reda på användarnamn och lösenord kontakta elin.ulander@kfsk.se. Använd samma användarnamn och lösenord varje år.

 

Senast uppdaterad: