1. Rapportering av nyckeltal för miljöförvaltning

Nyckeltalen ska alltid vara rapporterade till Miljöbarometern senast den 31 mars!

Rutiner

Miljöbarometern öppnar rapporteringssystemet i början av februari och senast den 31 mars ska rapporteringen vara färdig. Därefter stängs systemet och arbetsgruppen kan påbörja en sammanställning. Observera att det inte går att rapportera in eller ändra något i efterhand. Rapporteringen redovisas i ett dokument som skickas till miljöförvaltningarna/miljöförbunden inför en workshop som arrangeras i början på hösten.

Lösenord

Varje miljöförvaltning har sitt specifika användarnamn och lösenord. Dessa kan användas av flera personer på förvaltningen. För att får reda på användarnamn och lösenord kontakta elin.ulander@kfsk.se. Använd samma användarnamn och lösenord varje år.

 

Senast uppdaterad: