1. Rapportering av nyckeltal för miljöförvaltning

Nyckeltalen ska vara rapporterade till Miljöbarometern senast den 11 mars 2022!

Rutiner

Miljöbarometern öppnar rapporteringssystemet i början av februari 2024 och senast den 31 mars ska rapporteringen vara färdig. Därefter stängs systemet och arbetsgruppen kan påbörja en sammanställning. Observera att det inte går att rapportera in eller ändra något i efterhand. Rapporteringen redovisas i en rapport som skickas till miljöförvaltningarna/miljöförbunden i juni.

Rapporteringen av nyckeltal görs direkt i Miljöbarometern

Klicka på länken för att rapportera Miljösamverkan Skåne – Miljöbarometern (miljobarometern.se)

Lösenord

Varje miljöförvaltning har sitt specifika användarnamn och lösenord. Dessa kan användas av flera personer på förvaltningen. För att får reda på användarnamn och lösenord kontakta elin.ulander@skaneskommuner.se Använd samma användarnamn och lösenord varje år.

 

Senast uppdaterad: