Vattenskyddsområden

Projekttid 2008 - 2009

Projektet avses bidra till att relevanta och tydliga vattenskyddsföreskrifter fastställs för de områden som är av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning. Skyddsföreskrifter bör ha en enhetlig utformning, såvida inte olika skyddsbehov är motiverat.

Det material som har utarbetats inom projektet kan fungera som en hjälpreda för arbetet med grundvattenskydd och kompletterar Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2003:6. Det finns i rapporten också ett exempel på informationsmaterial till boende och verksamma inom ett skyddsområde.

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Kristianstad
Hörby
Höör
Hässleholm
Ängelholm
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Slutrapport-vattenskyddsområden 2010

 

 

Senast uppdaterad: