Tillsynsprojekt leksaker

Projekttid 2012 -2013

Tillsynsprojektet inriktade sig på information om och kontroll av de regler som finns i Reach vad gäller kemikalier i mjuka plastleksaker och utklädningskläder för barn, eftersom dessa varor ofta innehåller farliga kemikalier samtidigt som barn är en utsatt och känslig grupp.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från

Helsingborg (två deltagare)
Hässleholm
Hörby
Kristianstad
Lund (två deltagare)
Malmö
Trelleborg
Landskrona
Länsstyrelsen Skåne (två deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Material och rapport

Rapport Tillsynsprojekt leksaker

Rapport Tillsynsprojekt leksaker med bilagor

Bilaga 1 Checklista för kontroll av kemikalier i varor
Bilaga 2 Förslag till text riktad till konsumenter att placera på kommunens hemsida samt kundfolder att lämna till butik
Bilaga 3 Avisering av tillsynsbesök kontroll av kemikalier i varor
Bilaga 4 Viktiga definitioner för projektet
Bilaga 5 Handläggarstöd för kontroll av kemikalier i varor enligt Reach tillsynsprojekt leksaker
Bilaga 6 Våga fråga om innehållet
Bilaga 7 Resultatrapportering samtliga kommuner

Senast uppdaterad: