Tillsyn frisörer - om kemikalier och avfalll

Projekttid 2012 -2013

Projektets syfte är att öka kunskapen hos frisörer om de kemikalier de använder, hur de kan påverka miljön och hur olika typer av avfall från verksamheten ska hanteras. Projektet syftar även till att uppnå bättre kunskap hos inspektörer för att ge dem stöd i sitt tillsynsarbete. Målet är en bättre kemikalie- och avfallshantering hos frisörer, där frisören aktivt arbetar för att minska användningen av skadliga kemikalier och minimera negativ miljöpåverkan.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Helsingborg
Lund
Kristianstad
Hörby
Malmö
Söderåsens miljöförbund
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Tillsyn frisörer – om kemikalier och avfalll_20130208

Senast uppdaterad: