Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat

Projekttid 2014 -2015

Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat, att ge kommunala handläggare handledning och verktyg i tillsynsarbetet och att skapa positiva effekter till förmån för strandskydds- och naturvårdsfrågor. Projektet har också försökt bidra till att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet och till att förutsättningarna för naturreservaten bibehålls. Checklistor och vägledning för tillsyn av strandskyddsområden och naturreservat har tagits fram för att underlätta och samordna tillsynsarbetet.

Arbetsgrupp

Helsingborg
Lomma (två deltagare)
Höör
Bromölla
Lund (två deltagare)
Länsstyrelsen Skåne (två deltagare)

Rapport

Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat

Senast uppdaterad: