Spåra fusket

Projekttid: april 2018 - juni 2019

Syftet med projektet är att ge inspektörerna verktyg och metoder att kontrollera livsmedelsfusk. Inspektörerna ska få exempel på tillvägagångssätt i kontrollen och kunna skaffa sig praktisk erfarenhet. Kommunerna ska uppmuntras till och få möjlighet att samarbeta inom området för att kunna utreda fusk.

Projektbeskrivning

Miljösamverkan Skåne Spåra fusket projektbeskrivning maj 2018

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Höganäs
Skurup
Lomma
Malmö
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Miljösamverkan Skåne Projektrapport Spåra fusket oktober 2019

Material

Miljösamverkan Skåne inbjudan projekt Spåra fusket 2018 – 2019

MSS Spåra fusket 2018 -2019 – arbetmaterial för kontrollen

MSS Checklista Spåra fusket rev september 2018

 

 

Senast uppdaterad: