Reach

Projekttid 2008 2009

Det övergripande projektmålet är att förmedla kunskap om kemikaliekontroll enligt Reach-lagstiftningen. Seminarier om kemikaliekontroll enligt Reach anordnas för miljömyndigheter. Vägledningsmaterial tas fram som är anpassat till kommunernas tillsynsansvar med inriktning på de mest problematiska frågorna som kan uppstå i samband med övergången till Reach-förordningen. För en praktisk tillämpning av det framtagna vägledningsmaterialet genomförs en tillsynskampanj.

Rapport

Kemikaliekontroll enligt Reach_2008

Arbetsgrupp

Trelleborg
Malmö (två deltagare)
Lund
Ängelholm
Helsingborg
Kristianstad
Hässleholm
Länsstyrelsen (tre deltagare)
Kommunförbundet Skåne

 

 

Senast uppdaterad: