Mobila livsmedelsverksamheter

Projekttid: 2012 -2013.

Mobila livsmedelsverksamheter (vagnar, tält och dylikt) bedöms olika i olika kommuner dels vid själva registreringen men även vid kontroll då de besöker olika marknader, festivaler och liknande. Det saknas gemensamma rutiner för hur kontrollerna ska utföras, följas upp och rapporteras. Målsättningen med projektet är att ta fram hjälpmedel/verktyg till inspektörer och livsmedelsidkare för att underlätta tillsynen och göra tillsynen likvärdig över kommungränserna.

Projektbeställning och projektbeskrivning

Projektbestallning Livsmedel mobila verksamheter

Projektbeskrivning mobila livsmedelsförsäljare MSS

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Hässleholm
Kristianstad
Malmö
Sjöbo
Eslöv
Helsingborg
Skurup
Länsstyrelsen Skåne (två deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Mobila_livsmedelsverksamheter_Version_2013-11-28_fastställd

Material

Livsmedelshantering vid mässor_etc_endast_rutinblad

Uppdaterad checklista tillsyn vagnar

Förslag på egenkontrollprogram

Informationsblad mobil livsmedelsverksamhet – kommer snart att finnas tillgängligt!

Beskrivning för att lägga in sin egen logga och kontaktuppgifter i Microsoft Publisher

Checklist selfcontrol mobil

 

 

 

 

Senast uppdaterad: