Kosttillskott

Projekttid 2014 -2015

Under 2014-2015 har livsmedelsinspektörerna i de skånska kommunerna utfört ett projekt inom kontroll av kosttillskott. Kosttillskott är ett livsmedel vars syfte är att komplettera den normala kosten och som är koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Kontroll av kosttillskott är ett eftersatt område inom livsmedelskontrollen.

Kontrollerna inom projektet visade att det i butikerna förekom kosttillskott som innehöll växtsubstanser som bedöms utgöra en hälsorisk. Det förekom även kosttillskott med ospecifika närings- eller hälsopåståenden och i vissa fall till och med förbjudna hälsopåståenden. En del produkter saknade den obligatoriska informationen som ska finnas på förpackningen, som till exempel beteckningen ”kosttillskott”.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Malmö
Hörby
Hässleholm
Eslöv
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Kosttillskott rapport

Material

Information till VU Du ansvarar för dina kosttillskott A5-format 2015
Bilaga kosttillskott (checklista)

Sammanställning av deltagande kommuner och produktkategorier 2015-09-29
Sammanställning av resultatet av kontrollerna

Senast uppdaterad: