Kontrollprojekt om dricksvatten

Projekttid: 2016 -2017

Syftet med projektet är att pröva, utvärdera och vid behov revidera ”Guide till dricksvattenkontroll”. Genom guiden får inspektörerna underlag för att enklare kunna planera och utföra kontroller. Projektet ska ge en mer likvärdig och effektiv kontroll med höjd kvalitet. Höjd kvalitet på kontrollerna främjar producenterna av dricksvatten som genom inspektörernas samsyn i längden får enhetlig kontroll på sina anläggningar.

Projektbeskrivning

Miljösamverkan Skåne projektbeskrivning dricksvatten fastställd 2016-06-…

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Hässleholm
Malmö
Osby
Trelleborg
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Miljösamverkan Skåne rapport kontrollprojekt dricksvatten 2017

Material

Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar reviderad april 2017- olåst version

Senast uppdaterad: