Kontroll av märkning av livsmedel

Projekttid 2010 -2011.

Projektet har även som mål att ge inspektörerna en hjälp att tolka märkningsföreskrifterna utifrån olika typfall, med exempel på vanligt förekommande märkningsbrister samt att skapa samsyn inom länet vad gäller tolkning av märkningsföreskrifter och få en enhetligare kontroll av märkning. Projektet har även som mål att ge stöd till inspektörerna så att de blir säkrare och tryggare i sitt arbete med kontroll av märkning.

Projektbeställning

VP_20102011_Projektbestallning_Livsmedel_kontroll_

Projektbeskrivning

ProjektbeskrivningLivsmedelver100312faststalld1

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Kristianstad
Malmö
Helsingborg
Eslöv
Trelleborg
Vellinge
Lund
Hässleholm
Länsstyrelsen
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Rapport_livsmedel_inkl_bilaga
Rapport_livsmedel_utan_ bilaga
Rapport_livsmedel_bilaga

Material

Bilaga I

Informationsmaterial Alla livsmedel som saljs maste vara ratt markta 20110113 slutlig version
Markning av forpackade livsmedel (Livsmedelsverket 2009)

Bilaga II

Infobrev till företagen

Bilaga III

Checklista kontrollrapport Projekt kontroll av markning 20110113

Bilaga IV

Rutin20100924slutlig version

Bilaga V

Undderrattelse förbud med och utan vite 20100921 slutlig version

 

Senast uppdaterad: