Inomhusklimat

Projekttid: 2016

Syftet med utbildningen var ökad kunskap hos inspektörerna om bedömningar av inomhusmiljö, så att relevanta krav kan ställas i tillsynen. Fokus under två utbildningsdagar skulle vara ventilation och fukt, föreläsningar om teknik skulle blandas med föreläsningar och diskussioner om juridik.

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning inomhusmiljö 2016-03-07

Arbetsgrupp:

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Staffanstorp
Lund
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Miljösamverkan Skåne projektrapport inomhusmiljö utbildning 2016-11-21

Material från utbildningen september 2016

Inbjudan m program inomhusmiljö september 2016

Ventilation Inomhusmiljö Åkersberg Höör 29 september 2016 Per-Eric Hjelmer
Inomhusrelaterade hälsobesvär Emilie Stroh
Fukt Inomhusmiljö Åkersberg Höör 29 september 2016 Per-Eric Hjelmer

 

 

Senast uppdaterad: