Hållbart resande

Projekttid 2008 -2009

Syfte med projektet är att inspirera och informera om vilka möjligheter som finns för
kommuner att arbeta med Hållbart resande. De önskade effekterna av projektet är därför att
kunskapen och förmågan att arbeta med frågor om Hållbart resande ökar hos kommunerna.
Projektet vill också sprida kännedom om den resvaneundersökning som har gjorts och att
kommunerna använder sig av resvaneundersökningens resultat. En annan önskvärd effekt är
att andelen kommuner som har inköpspolicy för bilar ökar och att omfattningen av
bilpooler/carcharing ökar.

Arbetsgrupp

Kävlinge
Malmö
Lund
Eslöv
Hållbar Mobilitet Skåne (två deltagare)
Region Skåne
Vägverket
Skånetrafiken
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport

SlutrapportHallbartresande2

Senast uppdaterad: