Guide till kontroll av dricksvattnanläggningar

Projekttid: 2014 - 2015

Projektet genomfördes i första hand för att underlätta för inspektörerna och ge en ökad samsyn i arbetet med kontrollen av dricksvattenanläggningar. Målsättningen var att utarbeta checklistor, rutiner och mallar för att underlätta kontrollen och göra den likvärdig över kommungränserna. Det framtagna materialet är tänkt att kunna användas både som en arbetsmodell för kommunernas kontroller och som ett utbildningsmaterial för inspektörer som är nya inom kontrollområdet. Vidare ska projektet leda till att nå en ökad tydlighet och kommunikation med verksamhetsutövarna.

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Hässleholm
Lund
Osby
Trelleborg
Malmö
Hörby
Söderåsens miljöförbund
Kristianstad
Höör
Eslöv
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Miljösamverkan Skånes projektrapport om dricksvattenanläggningar februari 2016

Material

Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar februari 2016 – olåst version

Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar februari 2016 – låst version2016

Senast uppdaterad: