Golfbanor

Projekttid 2008 -2009.

Tanken är att de kommuner (miljökontor eller motsv) som har möjlighet genomför ett tillsynsbesök på respektive golfbana i kommunen under 2009 med stöd av det material som tillhandahålls inom projektet. Vi kommer senhösten 2009 att samla in ett fåtal uppgifter för sammanställning av ett gemensamt tillsynsresultat i Skåne.  Svenska Golfförbundet (SGF) har samtidigt, och i samverkan med arbetsgruppen, tagit fram ett överensstämmande material för egenkontroll inom golfklubbarna. Detta egenkontrollmaterial ”marknadsförs” samtidigt av förbundets bankonsulent i Skåne.

Projektgrupp

I projektarbetsgruppen ingick deltagare från:

Vellinge
Helsingborg
Lund
Ängelholm
SGF Skåne (två deltagare)
Arbets- och miljömedicin, Region Skåne
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Material

Tillsyn av golfbanor_ slutrapport med bilagor
Tillsyn av golfbanor_slutrapport utan bilagor
Tillsyn av golfbanor_slutrapport Del 2 Bilagor

Senast uppdaterad: