Förorenad mark

Projekttid 2010 - 2011

Projektets mål är att kommunerna ska komma igång med att inventera sina pågående verksamheter med avseende på förorenad mark enligt Naturvårdsverkets modell (MIFO – metod för inventering av förorenade områden). Detta ska uppnås genom utbildningsinsatser från Länsstyrelsen, framtagande av mallar och informationsmaterial samt uppföljningsmöten och utvärdering.

Projektbeställning

Projektbeställning förorenad mark 2010 -2011

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning100531

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Malmö
Lund
Ängelholm
Landskrona
Söderåsens miljöförbund (två deltagare)
Lomma
Åstorp
Länsstyrelsen Skåne (tre deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Material

Mallar för utskick till verksamhetsutövare

1. Meddelande om inventering till VU

2. Exempel på ifyllt formulär

3. Förelaggande till VU

4. PM om MIFO Fas 1

5. Underrättelse om riskklass till VU

6. Underrättelse om riskklass till fastighetsägare

Checklista riskklassning 110601

Tomt frågeformulär till Verksamhetsutövare att fylla i

Naturvårdsverkets Branschlista för MIFO 2011

Senast uppdaterad: