Enskilda avlopp

Projekttid 2005 -2007

Bedömningsgrunderna i detta dokument har tagits fram av projektarbetsgruppen inom delprojekt enskilda
avlopp inom Miljösamverkan Skåne. Målet har varit att fastställa tydliga gemensamma kravregler så att
befintliga enskilda avloppsanläggningar och anläggandet av nya små avloppsanordningar skall få en
likvärdig bedömning oavsett i vilken kommun i Skåne det är.

Projektbeskrivning

Projektplan enskilda avlopp

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Ängelholm (två deltagare)
Hörby
Trelleborg
Helsingborg
Bromölla
Tomelilla
Simrishamn
Hässleholm
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Rapport enskilda avlopp – ett förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter.

Bilagor

Blankett Vi gör Ni gör
Blankett Ansökan
Blankett Beslut
Blankett Beskrivninga avloppsanordning
Blankett Kvalitetsförsäkran

 

 

Senast uppdaterad: