Bygglov och plangranskning

Projekttid 2010 -2011

Syftet med projektet är att skapa rutiner i form av manual/checklista som kan vara till hjälp
vid granskning av ett plan- eller bygglovsärende. Det skall vara möjligt att med hjälp av
manualen/checklistan komma fram till vad man bör beakta i samband med en granskning.
Enkelt uttryckt så blir detta den första tillsynsåtgärden som ett miljökontor gör innan
kommunen bestämmer sig för hur ett område skall användas alternativt innan en verksamhet
har börjat byggas eller innan en verksamhet har gjort någon korrigering som kräver bygglov.
Framtagen rutin bör utöver manual/checklista för granskning också innehålla system för hur
eventuella samråd innan remiss skall genomföras, hur remiss av plan- respektive byggärende
skall genomföras och slutligen vilka typer av bygglovsärenden som ett miljökontor skall få på
remiss.

Projektbeställning

VP_20102011_Projektbestallning_Manual_för_plan_och bygglovsgranskning

Projektbeskrivning

2010 09 16 Projektbeskrivning Manual for planobygglovsgranskning1

Arbetsgrupp

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Ängelholm
Åstorp
Staffanstorp
Vellinge
Svedala
Lund
Malmö (två deltagare)
Ystad-Österlenregionens miljöförbund
Söderåsens miljöförbund
Länsstyrelsen Skåne (fyra deltagare)
Kommunförbundet Skåne

Rapport/manual

Miljökontorens plan- och bygglovsgranskning manual_111209

Senast uppdaterad: