Avfall 2008 -2009

Projektet har tagit fram material till hjälp för tillsynsmyndighet och verksamhetsutövare vid arbete med lagstiftningen kring brännbart avfall och mottagningskriterier för deponering av avfall.

Projektbeställning

Projektbeställning

Projektbeskrivning

Projektbeskrivningavfallsprojekt2008

I arbetsgruppen ingick deltagare från:

Klippan
Hörby
Kävlinge
Sjöbo
Länsstyrelsen Skåne
Kommunförbundet Skåne

Rapport

Uppföljning och utvärdering av Miljösamverkan Skånes projekt avfall 2009

Dokument avsedda att användas av verksamhetsutövare

Information om brännbart avfall – kort version

Information om brännbart avfall – lång version

Karaktärisering av avfall till deponi, kraven i mottagningskriterierna – kort version

Karaktärisering av avfall till deponi, kraven i mottagningskriterierna – lång version

Blankett Grundläggande karaktärisering av avfall som ska deponeras enligt NFS(200410)

Observera att vissa avfallsbolag har egna blanketter som de vill att avfallsproducenten ska använda.

Dokument avsedda att användas av tillsynsmyndigheten

Handledning för tillsynsmyndigheter

ChecklistaTillsynsbesök

PM angående provtagning och provtagningsplan

Föreläggande angående karäkterisering av avfall som ska till deponi

 

 

Senast uppdaterad: