Vill du vara med i livsmedelsprojektet om e-handel som startar hösten 2021?

Trenden är att försäljning av livsmedel ökar inom e-handel.
Kontrollområdet är relativt nytt och kontrollmetoden kan
kännas annorlunda.

Syftet med projektet är att öka kunskapen om kontrollmetoden och bidra med ökad medvetenhet bland företagen. Målet är att företag med e-handel är registrerade och får ändamålsenlig kontroll. Aktiviteter inom projektet föreslås vara checklista, informationsblad till e-handelsföretag mm. Arbetsgruppen arbetar  tillsammans fram en utförlig projektbeskrivning. Projekttiden är augusti 2021 till juli 2022.

Förhoppningsvis är det en stimulerande uppgift att dela med sig av sin egen kompetens inom ett projekt för ett resultat som kan komma såväl den egna förvaltningen som andra till nytta. Det är lärorikt och utvecklande att medverka i en arbetsgrupp och kan ses som ett led i den egna kompetensutvecklingen. Under projektets gång har vi projektarbetsmöten och digitala möten. Mellan projektarbetsmötena kan det förekomma eget arbete. Vid mötena deltar en av Miljösamverkan Skånes projektledare, som också ansvarar för de administrativa uppgifterna till exempel minnesanteckningar. En del skrivarbete förekommer för projektdeltagarna, till exempel sammanställning

Kontakta elin.ulander@skaneskommuner.se eller niklas.hansson@lansstyrelsen.se om du vill veta mer om projektet.

Läs mer om projektarbetsgrupper och rutiner HÄR.

 

Publicerad:

Skriv en kommentar